mtab
 

Kvalitet & Miljö

Trafiksäkerhet Miljö Kvalitet

Mellanbygdens transport AB, mtab fokuserar på kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetspolicy är viktiga instrument för företagets verksamhet och för vårt sätt att agera mot dig som kund. Vi är certifierade enligt kvalitet, ISO 9001:2015 och miljö, ISO 14001:2015 samt trafiksäkerhetscertifierade i enlighet med ISO 39001:2012

Kvalitetspolicy

Verksamheten inom mtab skall präglas av kvalitetsmedvetande i alla led. Det innebär att rätt produkt, tjänst stämmer med överenskommen kvalitetsnivå.

 

– Kunden faktureras rätt pris och rätt mängd.

– Följa relevanta lagar och förordningar.

– Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.

 

Miljöpolicy

mtab arbetar med utgångspunkt från kunders krav och från företagets egna resurser och förutsättningar för att minska miljöeffekterna från fordon och maskiner.

 

– Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

– I tillämpbara delar följa miljölagstiftningen, andra samhällskrav samt våra kunders krav.

– Förebygga föroreningar.

– Uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda mål.

 

Trafiksäkerhetspolicy

mtab:s transporter skall alltid genomföras på ett trafiksäkert och tillförlitligt sätt.

 

– Våra förare, medtrafikanter och kunder skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt agerande.

– Vårt trafiksäkerhetsarbete skall skapa en trovärdighet hos allmänhet, våra medarbetare och kunder.

Detta uppfyller vi bl a genom att arbeta med:

– Riktlinjer och rutiner som säkerställer trafiksäkerheten.

– Egenkontrollprogram för: hastigheter, alkohol och droger, kör och vilotider, bältesanvändning, överlaster.