mtab
 

Om oss

mtab är ett av mellanbygdens ledande transportföretag. Företaget är starkt förankrat i detta område genom lokalt ägande.

 

Vi ägs av 30 mindre åkeriföretag och sammanlagt förfogar vi över ca 50 fordon/maskiner.

 

mtab åtar sig både stora och små maskin- och transportintensiva entreprenader som t ex. drifts- och underhållsarbeten åt Skanska, Svevia och Kommuner.

 

Vi har tillstånd på ett tiotal berg-, grus- och sandtäkter.

 

mtab säljer tjänster utförda med lastmaskiner, grävmaskiner t ex. snöröjning, olika former av anläggningsarbeten, planering av tomter, dräneringsarbeten, byggande av skogsvägar. Vi hyr även ut container/flak i olika storlekar.

 

Affärsidé

Vi vill genom en kostnadseffektiv och rationell organisation kombinerat med hög kompetens samt väl definierade kvalitets- miljö- och trafiksäkerhetsmål erbjuda våra kunder ett alternativ där kvalité och service är vårat kännetecken.