mtab
 

Tjänster & Produkter

mtab åtar sig både stora och små maskin- och transportintensiva entreprenader som t ex drifts- och underhållsarbeten åt Skanska, Svevia och Kommuner. Vi jobbar med maskin och transport, drift och underhåll, logistiktjänster, material, entreprenadtjänster.

Vi har tillstånd på ett tiotal berg-, grus- och sandtäkter

mtab hyr ut: Container 7.5 m3, 10 m3, Flak  20 m3, 40 m3

 

Transporter

När det gäller transporter så är det oss du ska vända dig till. mtab utför transporter inom följande områden: Anläggningstransporter för alla behov, avfallstransporter, lastväxlare, virkestransporter och egentligen alla typer av transporter som du behöver.

 

Entreprenad

Vi är specialister på entreprenad, Vi åtar oss underentreprenader, generalentreprenader, totalentreprenad samt projekteringsuppdrag.

mtab kan hjälpa dig med de flesta entreprenad uppdrag, större och mindre anläggningsprojekt inom till exempel infrastruktur (väg och järnväg), byggprojekt. Hör av dig till oss med en förfrågan. oavsett om det gäller lastmaskiner, traktor och grävmaskins tjänster, bygga skogsvägar, dikning, lyft, sopning m.m

 

Snöröjning

När vintern närmar sig så är det hög tid att boka snöröjning och halkbekämpning av vägar etc.

 

Vi säljer material

Naturgrus:
Fyllnadssand

0/6 Sorterad natursand

Fyllningar, sandlådor

Gjutsand, sandning


Berg:

Bergskross

0/18  väggrus

0/31,5 bärlager

0/90 förstärkningslager

0/250 förstärkning berg


Stenmjöl:

0/2 stenmjöl

0/4 stenmjöl

0/8 stenmjöl


Makadam:

4/8  makadam

8/16 makadam

32/64 makadam


Jord:

Matjord – sorterad

Fyllnadsjord

 

Detta är ett urval av vad vi säljer, kontakta oss om du funderar över något!

 

Se våra materialcertifikat

Berglund EN 13043, 13242
Bodbyn EN 13242
Bygdsiljum EN 13043, 13242
Daglösten EN 13043,13242
Orrliden EN 12620,13242